Reklamace či odstoupení od smlouvy

Chcete vrátit nebo reklamovat zboží?

Řídíme se platnými zákony České republiky. Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě nebo pro nahlášení reklamace nám napište na e-mail: obchod@melen.cz.

Obratem vás budeme kontaktovat a zašleme vám formulář pro vyplnění s konkrétními pokyny.